Bæredygtighedspolitik

Virksomhed med ansvar

På Hotel Røde-Kro tager vi ansvar for at reducere vores påvirkning af klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Vi fremmer også social bæredygtighed ved at hjælpe et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. I 2021 modtog vi CSR-mærket fra Aabenraa Kommune for vores indsats ift. uddannelse og efteruddannelse af elever og voksenlærlinge.

Derudover er vi stolt medlem af FN’s Global Impact (UNGC). UNGC er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. Vi arbejder proaktivt med UNGCs 10 principper, ikke mindst på bæredygtighedsområdet. Med vores bæredygtighedsinitiativer sigter vi mod at reducere vores CO2-aftryk og behandle vores medarbejdere ordentligt.

I denne bæredygtighedspolitik beskriver vi vores bæredygtige indsatser, samt fremtidige bæredygtige mål.

UN Global Compact

Vores medlemskab af UN Global Compact stimulerer os til at arbejde med principper indenfor menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø samt anti-korruption.

De 2 principper indenfor menneskerettigheder er:

  • Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerende menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde
  • Princip 2: Virksomheder bør sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Konkret betyder det, at vi skal være bevidste om vores negative påvirkninger på mennesker. Vi vil forsøge at reducere de direkte og indirekte konsekvenser af vores arbejde og forretningsmodel, i takt med internationalt proklamerende menneskerettigheder.

De 4 principper indenfor arbejdstagerrettigheder er:

  • Princip 3: Virksomheder bør opretholde friheder til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger
  • Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
  • Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde
  • Princip 6: at eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Konkret forpligter Hotel Røde-Kro sig til at arbejde med og understøtte sunde arbejdsvilkår, frihed til at organisere sig og ikke-diskriminerende ansættelsespraksis.

De 3 principper indenfor miljø er: 

  • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Princip 8: Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Princip 9: Tilskynde til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

For vores konkrete handlinger på dette område henviser vi til det foregående afsnit.

Princippet indenfor antikorruption er:

  • Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Hotel Røde-Kro vil bekæmpe misbrug af betroet magt for egen vindings skyld, fx hvidvask, misbrug af magt og skjult lobbyisme.

Booking af værelser eller ophold

Booking af bord i vores restaurant